Мото: Щастливият човек, осъществяващ своите таланти, творящ блага и добавена стойност – основна политическа цел на бъдещия ЕП!

Подкрепете кандидатурата на  Христо Симеонов Симеонов – УЧИТЕЛЯТ, комуто доверяват ученици, родители, колеги и приятели. Прогресивен, иновативен, артистичен,  отдаден на създаването на образовани и компетентни млади хора, които творят един по-справедлив  свят. Доверете се на знанията и компетентностите на специалиста в областта на образованието!
Close Menu