Избори за народни представители 14.11.2021

Продължаваме промяната- приоритети в образованието

 Училище с по-добри резултати и по-малко стрес. Пълно изкореняване на неграмотността и развитие на потенциала на всяко дете.

 • Развитие на учебни програми, които ще подготвят децата за пазара на труда през следващите десетилетия.

 „Ваканцията“ продължи твърде дълго. Време е да сме „отново в час“! Продължаваме промяната!

Бургазлия съм, жител на квартал Сарафово, където живея от години със семейството си. Учител съм на над 4000 успешни млади хора, които днес се развиват в България и по света. Дългогодишен учител в Английската гимназия, а в момента в Гимназията по компютърно програмиране и иновации.  От 2015 до 2018 г. бях основател и  един от ръководителите  на може би първия клуб по дебати за ученици  в града, този в Английската гимназия. Увлякохме  критично мислещи млади хора, които ни представиха достойно на поредица от състезания в страната и на  сесия в Европейския парламент.

Като част от листата на „Продължаваме промяната“ виждам своите идеи, които съм оформял през годините в експертно изготвената програма за качествено  основно, средно и висше образование. Време е за промяна на тромавата и неефективна база от стимули, която променя профила на учителите в училище и преподавателите в университетите. Като дългогодишен учител и заместник-директор в една от елитните гимназии в града, много често съм се сблъсквал със ситуации, в които учителите са принудени да влизат в ролята на администратори, задължени от нормативните документи да описват образованието, вместо да го правят. Произвеждат се купища  никому ненужни доклади.

Вярвам, че  по-полезно за всички заинтересовани страни е  енергията  да е насочена към  партньорство с родителите и учениците за постигане на умения и компетентности, актуални за решаване на предизвикателствата на 21 век. Нужна е гъвкава образователна система, която да развива творчеството на младите хора, да им дава възможност да развиват своите таланти да  създават и осъществяват  нови идеи, движещи  икономиката на България  и света към по-добро бъдеще.

Благодарение на Националната програма STEM  училищата бяха осигурени с модерна техника. Появиха се професионални училища, подготвящи специалисти на бъдещето. IT компаниите влязоха в образователния процес, задавайки реални задачи-проекти, които да бъдат разработени от учениците в училището, в което преподавам – ПГКПИ гр. Бургас.  Време е тази добра практика да бъде наложена  във всички български  училища. Настъпил е  благоприятният момент да обвържем бизнеса и образованието. Това ще ни донесе и още една полза-оставането на децата ни в родния град и страната, което пък ще подпомогне решаването на по-големия проблем, свързан с демографията.

Вярвам, че добрите промени предстоят за България, както в образователната система, така и в икономиката, което от своя страна ще повлияе и  социалната сфера. Доверявам се на личности като Кирил Петков, Асен Василев, Константин Бачийски, които вече променят средата в страната ни, борейки се с корупцията и порочните модели на управление. Вярвам на младите хора, с които е свързан професионалният ми път. През 2019 те ме мотивираха да участвам в изборите за Европейски парламент и да постигна забележителен резултат от близо 4000 гласа – това беше тяхното доверие за промяна на порочната система у нас.

„Дългата ваканция“ от неефективни реформи, в която сме от години ни поведе по пътя на нереални оценки, неграмотност, ниски резултати, изтерзани родители и учители. 

Време е да отговорим на предизвикателствата на динамично развиващия се свят. Време е за адекватни промени в образованието. Стартовата позиция започва от училищната скамейка.

Продължаваме промяната – приоритети в образованието:

 • Достъп до качествено образование за всяко дете чрез финансиране на принципа „Парите следват качеството“.
 • Ежегодно увеличаване на средната учителска заплата до ниво от 125% спрямо средната заплата в страната.
 • Разтоварване на учителите от излишните административни дейности и постоянно осъвременяване на тяхната квалификация.
 • Мандатност на директорите и прилагане на обективни критерии за кариерно израстване на учителите.
 • Осъвременяване на учебния материал и атрактивно преподаване с фокус върху създаването на умения за аналитично мислене и практическо приложение на знанията.
 • Нито едно дете „зад борда“ – включване на всички деца в предучилищна и училищна възраст в училище.
 • Безплатни целодневни занимания за всички деца от 4 до 6 години и извънкласни дейности за учениците.
 • Осигуряване на безплатен достъп за всички ученици до психолози, логопеди и образователни медиатори
 • Въвеждане спорта и на досега с изкуствата като неразделна част от развитието на децата


Граждански проект: https://docs.google.com/forms/d/1e-uh_qHqnkuiqFHdm-SZoSIiXUmSDcTCD6-x1dPV0Po/edit

Здравейте, приятели бургазлии и мои симпатизанти от Област Бургас!

През последните дни Ви запознах с моите идеи за образованието и ви споделих презентираните от Кирил Петков и Асен Василев идеи за развитието на България в различните сфери на обществения живот на политическа организация „Продължаваме промяната“. Възхитен съм от начина, по който двамата лидери на достъпен език представиха, проблемите, техните решения и ползите от тези решения. Като Ваш избраник за народен представител трябва не само да предлагам свои идеи, но и да чуя Вас – моите доверители, за проблемите, с които се сблъсквате, с предложенията Ви за тяхното решаване. Затова Ви призовавам да споделите линка с повече Ваши приятели, за да чуем повече гледни точки.

Споделям Ви линк към онлайн проучване. Предложенията Ви ще станат част от моята дейност в Народното събрание.

Здравейте, приятели бургазлии и мои симпатизанти от Област Бургас. Един от негативите да си учител е, че ежедневно влизаш в затворени помещения с много хора. И разбира се, ставаш жертва на повечето вируси, които се появяват. От две години насам се справих с „нещо“, което ме тормози един месец и после се възстановявах три месеца. През април изкарах и доказан „Ковид 19“. През миналия месец преминах през „нещо“ за три дни. От вчера отново „нещо“ се опитва да ме събори, но според днешните тестове не е „короната“. Това не ми позволява да се срещам с вас на открито в града. Надявам се скоро срещите ни наживо да станат възможни. А дотогава?

През последните дни Ви запознах с моите идеи за образованието и ви споделих презентираните от Кирил Петков и Асен Василев идеи за развитието на България в различните сфери на обществения живот на политическа организация „Продължаваме промяната“. Възхитен съм от начина, по който двамата лидери на достъпен език представиха, проблемите, техните решения и ползите от тези решения.

Като Ваш избраник за народен представител трябва не само да предлагам свои идеи, но и да чуя Вас – моите доверители, за проблемите, с които се сблъсквате, с предложенията Ви за тяхното решаване. Затова Ви призовавам да споделите линка с повече Ваши приятели, за да чуем повече гледни точки.

Споделям Ви ЛИНК към онлайн проучване. Предложенията Ви ще станат част от моята дейност в Народното събрание.

 

 

Местни избори 27 октомври 2019 г.

"Всичко е числа"

„Всичко е числа“ твърдят древните представители на Питагорейската школа. „…елементите на числата са елементи на всички неща …… цялата природа е хармония и число“.
Какво ни казват питагорейците? Откривайки отношенията между числата, ще открием отношенията между нещата.

Питате се защо ни е да знаем какво са казали древните философи и какво отношение има това с политиката и местните избори?

Сигурно сте обърнали внимание, че на плаката от евроизборите през май бях изписал моето предложение за успешна формула на евентуалното ми участие в работата на Европейския парламент – „Образование + регионално развитие + интелигентен растеж = сигурност и благоденствие в ЕС“.

За местните избори акцентите могат да бъдат изразени чрез друга формула, а тя е :
„Доброто управление = справедливост, сигурност и благоденствие“.

Доброто управление се основава на четири основни принципа:
прозрачност в управлението, механизъм, позволяващ минимизиране на възможността за корупция;
отчетност на всички равнища на управление, основаваща се на водене на точни статистики за движението на финансовите средства, обществените поръчки и договорите. Защото да напомним „Всичко е числа“.
законност – спазване на процедурите описани в Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и в останалите закони в РБългария.
 участие на гражданите в управлението – много се говори в последно време за това участие. Успешна практика в развитите демокрации е участието на гражданите да се осъществява чрез обществени съвети, съставени от експерти в различни сфери на социалния живот с право на съвещателен глас. Такава е функцията на неправителствените организции, които да бъдат канени за участие в обществените обсъждания на местни политики. Това е право записано в Чл.49, ал. (3) от ЗМСМА „Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет“.

Справедливост
Справедливостта от гледна точка на местното управление и самоуправление може да бъде изразена чрез своята дистрибутивна, разпределителна функция. Справедливо е средствата от бюджета да се разпределят за всички жилищни райони. В тази връзка е много важно да се изработи статистика („Всичко е числа“) за належащите нужди на всеки район, да се състави и приеме план как стъпка по стъпка да се решават проблемите. Кампанийността в управлението на средствата е неефективна практика.

Сигурност
Сигурността се изразява в няколко аспекта:
• работна заетост;
• достойно заплащане;
• възможност за създаване и отглеждане на деца при гарантирано качество на здравните, образователните и социални услуги;
• защита, осигурена от местната полиция срещу заплахи и посегателства от най-различен характер.

Благоденствие
Благоденствието може да бъде изразено накратко като усещане за щастие – здравно, професионално, семейно, духовно. Основен измерител за благоденствие са усмихнатите и спокойни лица на хората, получаващи от своите управници качествени услуги, гарантиращи спокоен, мирен и щастлив живот в родния Бургас. (защото „Всичко е числа“).

Остава да излезем на 27 октомври 2019 г. за да изберем достойните хора, които да приложат успешната формула. Гласувайте и участвайте в осъществяването на добро бъдеще за Бургас и гражданите му. Защото „Всичко е числа“.

И няма да сгрешите, ако гласувате за кмет с бюлетина № 32 и за общински съветник с преференция 125!

Ваш Христо Симеонов – кандидат за общински съветник

Накратко:

Всичко е въпрос на организация на идеите, на финансовите възможности, на управлението и контрола. Т.е. теорията на управлението в действия, носещи практически ползи!

За любителите на по-сериозните четива и подходи

Доброто управление и образованието

Част I Стратегията

Като учител и администратор с почти 30 годишен стаж в образованието считам, че то е изключително важно за бъдещото развитие на града и  региона.

Нееднократно съм повтарял на различни равнища, че образованието е подсистема на обществото. То би трябвало да обучава и възпитава  гражданите , но преди всичко трябва да отговаря на потребностите в икономиката и да подготвя кадрите, обслужващи конкретна икономическа среда.

Живеем в епохата на „икономиката на знанието“, където знанието се е превърнало в основен ресурс, а иновациите ежедневно променят битието на човека. В конкуренцията на световните пазари успява само този, който владее знанието и притежава умението да го прилага.

Какво се случва днес в Бургас и региона. Образованите и предприемчиви хора от областта, в резултат на възможността да се придвижват свободно по територията на страната и Европейския съюз, потеглят към традиционно богатите, индустриално развити страни от Западна Европа и други големи градове на България (особено столицата). Там те   получават условията за по-качествено висше образование. Веднъж интегрирали се в другото общество и получили шанса, условията и финансовите условия да осъществят своите таланти и мечти, остават и не се завръщат обратно в родния град. И това е масова тенденция! Поражда се липса на качествени специалисти в различни области на икономическия живот и предприемачеството. Това води и до невъзможност за намирането на качествени учители и администратори в сферата на бургаското образование.

Хората, които идват в града за да практикуват определени образователни дейности, познавайки своите възможности, са съгласни да работят за по-ниско заплащане. Работейки за по-ниско заплащане, те не могат да си позволят да харчат пари за развлечения и за по-активно консумиране на качествени продукти. Това води до спад в икономическия оборот, до спад в търсенето на услугите в икономиката на развлеченията. Това води до намаляване на приходите за бизнеса, до намаляване на търсенето в сферата на изкуствата и културата.

Решението е в приемането на поощрителни мерки в сферата на образованието и професионалното обучение за осигуряване на балансирано развитие на града и региона, ефективно използване на човешкия потенциал, постигане на устойчиво развитие, интелигентен растеж и като следствие икономическа стабилност и благоденствие.

За постигането на тази задача е необходимо дефинирането на нови приоритети:

 1. Въвеждане на по-добър механизъм за контрол и отчитане на резултатите от дейността на общинския съвет и кметската институция, залагане на критерия добавена стойност при разработване на новите проекти, дефиниране на реални измерители, обратна връзка и оценка.
 2. Отделяне на средства от общинския бюджет за подготовка на специалисти за изготвяне на качествени проекти, свързани с привличане на средства от еврофондовете и  други източници, създаване на постоянен, достатъчно подсигурен с хора професионалисти  работещ екип в Бургас. Задача на екипа ще бъде да извършва мониторинг за нуждите и потребностите за развитие на града, разработване и печелене на проекти, организация и контрол по тяхното изпълнение , отчитане на резултатите пред общинския съвет.
 1. Изготвяне на актуална информация за ресурсите с които разполагаме в града и региона, включваща не само природните ресурси и местните стопански дейности, но и информация за човешкия потенциал, като население, образование, умения. (актуализиране на GIS). Ярък пример за потенциал са бургаските ученици, които се подготвят от добрите традиции на нашето начално и средно образование, носят медали от международни състезания, но продължават своето обучение и творчество основно в София и развитите страни на Европа. От това Бургас и региона не получава добавена стойност. Такъв потенциал са учениците ни завършващи математическа гимназия, езикови и професионални гимназии и насочващи се към държавите, които им осигуряват по-достойни заплати и качество на живот. Във връзка с това е необходимо да се създаде екип, който да разработи проект чрез, който да бъдат привлечени средства от Европейския социален фонд за откриване на нови работни места с достойно заплащане.
 2. Отделяне на средства за изграждане на нова физическа среда в образованието. Става въпрос за осигуряване на училищни сгради с нов вътрешен дизайн, провокиращ учениците към активност в учебния процес, към развитие на специфични знания и умения, включая и важните на съвременния етап „меки умения“.
 3. Създаване на програма за стимулиране на обмена на социално-образователни инструктори и преподаватели от страни в ЕС, с постижения особено в сферата на професионалната подготовка (на принципа на доброволците от Фулбрайт), използвайки средства по Еразъм плюс.. Главна цел и задача да бъде споделянето на добри практики, разработването на иновации, които да стимулират икономическата активност и развитие на града и региона. Това би довело до повече работни места, до възвръщане на работната ръка по родните места до съживяване на града и региона и в крайна сметка до повече сигурност и благоденствие на гражданите.
 4. Създаване на обща образователна програма за развитие на града чрез създаване на съвместна стратегия с университетите в града. Формиране на кратки магистърски програми за повишаване квалификацията на специалисти в търсените на този етап професии. Създаване на фонд за финансиране на иновациите чрез привличане на местни и чужди инвеститори.
 5. Създаване на програма и условия за продажба на образование за чуждестранни студенти.
 6. Създаване на изнесен център в Странджа за подготовка по единни стандарти на граничари, митничари и специалисти по кибер сигурност. Тук е мястото за включване на бизнеса, държавните структури и националната образователна система в реализацията на проектите.
 7. Стимулиране на развитието на „зелени“ технологии, „синя“ икономика (морски ферми, въвеждане на технологиите за използване на морския вятър и морското течение в залива за производствени цели). Това ще мотивира образователните институции да разработят нови специалности, курсове за преквалификация, нови учебни програми за краткосрочни обучения насочени към ученето чрез правене и бързото създаване на нови бизнеси и на реални продукти.
 8. С помощта на общинския съвет и кметската институция е необходимо създаване на инициатива за формиране на международни екипи за работа онлайн по научни разработки, организиране на тематични научни конференции за представяне и оценка на проектите. Привличане на бизнеса към определянето на тематиката, което би довело до създаване на реален продукт с бърз успех на българския, европейския и световния пазар.
 9. Отделяне на средства за насърчаване на развитието на дистанционното образование, което ще доведе до намаляване на разходите за получаване на съответните знания и умения и ще направи достъпно образованието за хора, които не разполагат със средствата да получат това обучение извън своите населени места. Това ще доведе до повече възможности за жителите на селищата от областта.
 10. Отделяне на достатъчно средства за талантливи млади хора да получат високоефективно образование в трети страни, като получените стипендии бъдат обвързани с предварителни договори за работа за определен период в град Бургас.

В заключение искам да завърша с моето предложение, което може да бъде изразено чрез следната формула :

Доброто управление = справедливост, сигурност и благоденствие.

Част II Състояние на образователната система в Бургас

Силни страни

 • Много добра мрежа от детски градини и училища, доказала себе си в подготовката на успешни деца и юноши.
 • Многопрофилност на училищата (професионални гимназии, профилирани гимназии, спортно училище, училища с профилиране в сферата на изкуствата).
 • Два университета с разнообразие от факултети и специалности за обучение.
 • Електронно обезпечение на връзката родители – училищна администрация и учители.
 • Множество от амбициозни ученици, очакващи да развият своите таланти.
 • Нарастване на броя на родителите, желаещи да участват като активна страна в обра- зователния процес

Слаби страни

 • Липса на адекватна физическа среда за едносменен режим на обучение в част от училищата.
 • Липса на мотивиращ за пълноценно обучение на учениците дизайн на стаите (моделът на подредба е от времето на създазването на класно-урочната система). Липса на достатъчно специализирани кабинети по отделните предмети и условия за физическо възпитание и спорт (душове, тоалетни, нормални съблекални) в голяма част от бургаските училища.
 • Все още се залага на обучението чрез книжен носител, който е скучен за новото дигитално поколение, при наличието на многофункционални смартфони у учениците.
 • Липса на учители, които в достатъчна степен да умеят да интегрират в педагогическия взаимодействие ИКТ.
 • Обучението по предмети все още не е достатъчно подчинено на развитието на творчеството, на критичното и логично мислене, на формирането на така важните за бъдещето „меки умения“ 1.
 • Липса на достатъчно акценти в обучението за грамотност по български език и математика в началния и средния етап на образование, резултат на използването на тестовите методики на оценяване.  
 • Неефективен учебен процес в месеците май и юни поради високите температури, липсата на климатици в стаите и невъзможността такива да бъдат инсталирани поради недостатъчен капацитет на сградните електрически инсталации.
 • Липса на индивидуални шкафчета, в които децата да оставят учебници, тетрадки спортни обувки, за да не ги разнасят непрекъснато на гърба си.
 • Прекалено много административни задължения за учителите, които са принудени да описват образованието, вместо да го правят.

Възможностите

 • Политическа воля на общинския съвет и кметската институция за оптимизиране на възможностите на сградния фонд и изпълнение на стандарта за училищна физическа среда.
 • Разработване на проекти от постоянния екип за работа по проекти за модернизиране на физическата среда, нов дизайн, постигнат със средства от оперативните програми на ЕС.
 • Провокиране на директорите да разработят нова организация на часовете по физическо възпитание и спорт като се даде възможност на учениците да провеждат часовете като блок в определен ден и в зали с професионално спортно оборудване. Видът спортна дейност като секция да се избира свободно от учениците и техните родители (баскетбол, шах, бадминтон, тенис на корт, тенис на маса, фитнес, аеробика, народни танци, спортни танци). Всеки ученик трябва да покрие определен годишен брой часове по ФВС за да продължи обучението си.
 • Новите учебници по отделните предмети имат своите електронни еквиваленти. Знанието на човечеството днес се съхранява в огромни банки за информация в интернет. Преди няколко десетилетия Фридрих фон Хайек спомена, че задачата на образованието е да обучи конструктори, умеещи да обработват информация от световните банки за такава и да дават максимално бързо решения. Ролята на учителя трябва да бъде да формира у учениците умения за бързо откриване на многовариантността на отговор по един или друг учебен казус, избор и компилиране на информация, която максимално адекватно ще даде отговор и ще реши проблема. В тази връзка електронният учебник ще бъде един от образците-утвърден от уважавани хора, на които можем да се доверим в някаква степен.

Време е директорите и учителите да се огледат извън системата и да видят решението дадено от екипи и електронни сайтове като „Уча се“. Училищата могат да сключат договори за сътрудничество, могат да предложат на учениците под ръководството на учителите да разработват свои електронни и анимирани  уроци по отделната тематика. Такава задача  ще провокира батковци, каки, родители, баби и дядовци  заедно да решават и разработват решения на казуси. По този начин образователната система ще изпълни максимално своето предназначение – предаването на социален опит.

 • Време е в образователната система да бъдат привлечени млади учители, да бъдат стимулирани с добро заплащане и възможности за кариерно развитие. Липсата на качествени учители не бива да ни задължава да вземаме некачествени и неграмотни специалисти.

В такава ситуация да бъдат канени учители-пенсионери, които да работят като ментори заедно с младите хора, желаещи да опитат себе си в педагогиката. Да се поканят на пазарен принцип българи, завършили и работещи в чужбина, осигурявайки ги с привилегии – жилище за сметка на общината.

 • Повече клубове по интереси в училищата, в които всеки един ученик да опита себе си в различни дейности, да поработи с ученици от други възрасти и да се осъществи принципа „деца обучават деца“ в екипната работа.(многократно се е случвало в състезание по дебати  отбори на ученици да побеждават студенти).
 • Часът на класа може като тематика да бъде подчинен на задачата да изгражда и формира социални „меки“ умения.
 • ДЗИ всяка година показват как пада равнището на грамотност по български език и литература и математика. Голяма възможност в тази посока е въвеждането на платени от общината кръжоци в началните и средните училища и определяне на минимум две  състезания, с фиксирани дати  в общината (играта и конкуренцията движат прогреса).Нека научим учениците да се състезават с полза за себе си.
 • Бургас и региона е курортна зона. От историята на българската образователна система в последните десетилетия познаваме различни форми на формиране на професионални умения, основаващи се на базови знания. Абсолютно реално е Бургас месеците май и юни да се наблегне на принципа „учене чрез правене“. Всяка година ученици, родители, класни ръководители и директори се чудят как да оправдават огромното количество отсъствия на учениците от средните училища през втората половина на месец май и целия юни. В стаите е невъзможен нормален процес. Решението е съгласуване на графика на учебното време и училищните учебни планове  по училища с потребностите на бизнеса, с възможностите на университетите обучението в този период да е:
 • за профилираните гимназии по езици в туристическата сфера и преводаческите бюра, както и примерно стенография и изкуства;
 • за професионалните училища – стаж в съответните професии, както и за изработване на иновации в учебните лаборатории на училищата и местните университети;
 • за физиците и математиците – занимания с утвърдени в града и региона специалисти за постигане на международни равнища на познание
 • др.

Заплахите

 • Липса на политическа воля за положителна промяна в новосформирания общински съвет и кметска институция.
 • Липса на административен капацитет в РУО и МОН за промяна на статуквото и повече ефективност и иновации. (и така ни е добре и всичко е ясно, всяка промяна е заплаха за спокойствието ни).

1„Меките“ умения

Лидерство, комуникативност, умение за работа в екип, умение за избягване и разрешаване на конфликти, изграждане на доверие, управление на времето, вземане на решения, умения за преговори и т.н.

Емоционална интелигентност:

1.Умението да не се палиш от дребнавости. Колко главоболия само ще ти спести.

2.Умението да не изпадаш в паника. Това не само ти носи вътрешна хармония, но и помага на околните особено в по-критични ситуации.

 1. Умението да разсмиваш околните. Хуморът е ключ, който отключва стая на изобилие от щастливи мигове.

4.Умението да показваш увереност. Независимо дали наистина си уверен или много те е страх, важното е какво демонстрираш.

5.Умението да виждаш и цениш позитивното. Щастието е избор и от теб зависи дали гледаш в тази посока.

Комуникативни умения:

 1. Умението да слушаш и изслушваш. Ценни уроци можеш да научиш от околните, ако си позволиш наистина да чуваш и изслушваш внимателно.
 2. Умението да приемаш обратна връзка. Независимо дали е критика или похвала, тя е твоето огледало. Не я пренебрегвай!
 3. Умението да убеждаваш. Ако си боравиш добре с думите, съдбата ще ти се отплати.
 4. Умението да разказваш истории. Най-успелите хора на планетата са онези, които са успели да поведат масите със своите истории.

Социални умения:

 1. Умението да бъдеш гъвкав. Понякога е по-добре да се откажеш от своите планове, за да направиш твой близък щастлив, което отново пък прави теб щастлив.
 2. Умението да взимаш бързи решения. Това винаги ще ти помага да печелиш битки.
 3. Умението да бъдеш добър приятел. Приятелите отварят повече врати от всички други хора в живота ти.
 4. Умението да бъдеш организиран. Независимо дали искаш да се докажеш в офиса или просто да подсигуриш незабравими мигове за приятелите ти чрез вълнуваща екскурзия, бъди организиран и ще постигаш много.

Логичност и творчество:

 1. Умението да можеш да мислиш извън кутията. Креативността и новите идеи винаги носят успехи.
 2. Умението да се адаптираш към промени. Това е едно от най-трудните „меки умения“, но може да ти помогне както в ежедневните предизвикателства, така и при големите събития в живота.

Това ще е втората предизборна кампания на Христо Симеонов. Снимка Лина Главинова

Това ще е втората предизборна кампания на Христо Симеонов. Снимка Лина Главинова

Христо Симеонов е роден през 1963 година в Бургас. Завършва средното си образование в тогавашното Морско училище, сега ПГМКР „Свети Никола“. Висшето си образование получава в Московския университет през 1990 година със специалност „Философия“. Има специализация в университет в Ротердам по специалността „Публично управление“ и второ висше образование по финанси и икономика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
От 1991 година е преподавател по обществени науки в бургаската английска езикова гимназия „Гео Милев“. От септември вече е част от екипа на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации.
На изборите за Европейски парламент през май тази година Христо Симеонов се яви като независим кандидат и получи 3 641 гласа в цялата страна. За него само в Бургас и региона бюлетина пуснаха 1 369 души.
На предстоящите местни избори ще участва от гражданската квота в листата за Общински съвет на партия „Средна европейска класа“.
Семеен, има син.

– Г-н Симеонов, преди няколко месеца бяхте кандидат за европейски депутат, издигнат от Инициативен комитет. Кое Ви провокира да участвате в тези избори?
– Две неща ме провокираха да участвам в изборите за Европейски парламент. На първо място бе случилото се в часа по философия. Когато говорихме по темата за моята кариера един мой ученик каза, че иска да стане политик, защото иска да участва в разпределението на големите пари. Тогава се замислих, че всички определяме политиката като мръсна работа и в нея влизат само тези, които искат да участват в разпределянето на големите пари, а това е така, защото самите ние не участваме. В един определен момент се замислих, че през цялата моя кариера придобивам знания и умения, които е дошло време да използвам участвайки в управлението на държавата. А политиката не е нищо друго, освен участие в управлението на държавата в името на общото благо.
– Защо избрахте да направите първите си стъпки в политиката чрез изборите за Европейски парламент?
– От няколко години ръководя в гимназията Клуб по дебати и ораторско изкуство. През 2017-2018 година инициирах клуб „Училище – посланик на европейския парламент“. Спечелихме едно състезание и на 20-ти януари 2017 година бяхме на сесия на Европейския парламент в Страсбург. Темите, които обсъждахме покрай участието ни в това състезание, свързани с Европейския съюз, перспективи, бъдеще, начин на организация, ми станаха много интересни и реших, че ще представляват интерес и за моите ученици. Затова направих една инициатива за създаване на клуб, който реших да носи името „Посланици на Европейския парламент“. През октомври обявиха от Информационното бюро на Европейския парламент кампания, в която участваха 140 училища със свои проекти. Ние бяхме единствената гимназия от Бургас и областта, която участва и в продължение на една година ние бяхме училище – посланик на Европейския парламент. Участвах в няколко обучения и дебати, организирани от Бюрото, харесаха ме и ме изпратиха на обучение в Брюксел. В Европейския парламент в белгийската столица се срещнах с други колеги. Оказа се, че е настъпило време, в което всички виждаме, че нещата в Европейския съюз буксуват и е време за промяна. Тази промяна трябва да се основава на четири основни неща – отчетност в работата на депутатите и институциите, повече прозрачност, повече спазване на законите, като това да е свързано с правораздаване, което да осигурява справедливост в Европейския съюз и участие на гражданите при вземането на всички решения.
– Бяхте ли наясно как работят европейските институции, когато решихте да участвате в тази предизборна кампания?
– Бях изчел всички договори и се оказа, че голяма част от хората, които участваха в тази надпреваха не бяха чели основни неща. Разбрах, че дори настоящи депутати в Европейския парламент не са запознати с основни клаузи и затова говорят популистки, но се оказа, че това се харесва на хората.
Като кандидат за европейски депутат бях определен от медиите, като един от най-позитивните участници в кампанията.
Доволен съм от своето участие, защото имах възможност да се поява по телевизията и в радио предавания и ми се струва, че хората одобриха моята кандидатура и моите идеи.
След изборите се видя, че всъщност само около 30% хората гласуваха и това беше нещото, заради което нямах шанс. Моите обръщения бяха насочени към тези 2 милиона избиратели, които не ходят да гласуват, защото са разочаровани от нашите политици и не виждат смисъл да го правят. Моите обръщения бяха насочени към тях, към тези които не гласуват. Тези, които симпатизират на една или друга партия ще отидат и ще гласуват за нея, което се и случи, защото не успях да провокирам тези 2 млн. души да отидат и да гласуват.
– Този Ваш първи сблъсък в политиката не е ли доказателство, че въпреки че се оплакваме от статуквото повечето избиратели гласуват за основните играчи, познатите партии и много малко решават да рискуват и да подкрепят хора като Вас?
– Тези хора, които излязоха и гласуваха за мен са хора, които са чули моите идеи и ме познават. Това са мои бивши ученици, мои симпатизанти, които спечелих по време на кампанията. Не можах да стигна до повече хора, защото сам правих блога си, сам организирах кампанията си, сам пътувах. Разполагах с 1000 лева, които трябваше много правилно да оползотворя. Направих го като изработих визитки, плакати, флайери, които раздавах лично. Нямах милионите на партиите, чрез които да направя спонсорирани плащания и в социалните медии.
Доволен съм, защото бях чух от много хора от цялата страна. Няма област в страната, където да не са гласували за мен без значения от броя на хората, които са го направили. Основно са ме подкрепили в Бургас и София. В столицата имам много ученици и може би, защото софиянци повече се интересуват от политическите процеси.
Но разбрах едно нещо, че сама птичка пролет не прави и затова трябва да се обединим и да направим нещо по-различно.
– Сега ще участвате в местните избори, като гражданска квота в листата на партия „Средна европейска класа“, която си има представителство в местния парламент последните години. Не се ли притеснявате, че участието Ви в партийна листа ще отблъсне част от хората, които на европейските избори са гласували за Вас, защото сте бил независим и издигнат от Инициативен комитет, не от партия?
– Не се притеснявам, защото хората, които ме подкрепиха го направиха заради мен и моите идеи. Като се обърна към тези хора и им обясня, че не мога да реализирам идеите си сам, защото една птичка пролет не прави, предполагам, че ще ме подкрепят и сега. Гарантирам им, че хората, с които съм се събрал са достатъчно почтени и отговорни, за да защитават техните интереси.
– Но Вие познавате Костантин Бачийски (зам.-председател на СЕК и кандидат за кмет б.а.), едва ли обаче познавате останалите кандидати за общински съветници в листата и можете да гарантирате за техните качества?
– Тези кандидати за общински съветници, с които се запознах мисля, че са достатъчно интересни и почтени хора, истински българи и патриоти. Мисля, че с тях ще работим адекватно, отговорно и в полза на обществото. Особено се надяваме на господин Бачийски, един човек, който е завършил Математическата гимназия, той винаги оглежда детайлите в една задача. До момента винаги е показал, че намира правилни решения и тази негова инициативност и този негов подход много ми допада. Мисля, че заедно ще сътворим добри дела.
По повод на хората, които са решили да гласуват за мен – има преференциален вот и той може да се използва.
– Нали знаете, че на тези местни избори, за да се пренареди листата всеки кандидат за общински съветник в нея трябва да получи 7% от гласовете за цялата партия. Правили ли сте вече някаква статистика на базата на гласовете, които СЕК е получила на предишните местни избори, колко преференции биха Ви били нужни, за да пренаредите листата, защото все още не е ясно на кое място ще бъдете в нея?
– Беше ми подсказано, че с около 1 480 гласове може да стане това. Политиката за мен не е на всяка цена. Тя е възможност да се сборят идеи, да се появи някой, който да повлече след себе си хората. Това касае в пълна сила местните избори. Хората се нуждаят от промяна и някой трябва да им покаже, че тя може да се случи само с активни действия. Времето ще покаже дали ще бъда подкрепен или не.
Имам своите идеи, които съм споделил с Константин Бачийски. Сред тях са и тези, свързани с образованието. Трябва активно да се работи с министерството, защото там е законодателят и хората, които могат да вземат решения за осъществяване на моите идеи. Ще ги чуете, но след като ги консултираме с родителите.
– Вие обявихте, че ако СЕК се яви заедно с НФСБ на изборите няма да участвате в тяхната листа. Други условия на г-н Бачийски поставихте ли?
– Не. Не виждам някакъв синхрон по отношение на тезите, които се изповядват от НФСБ и това, което прави Константин Бачийски. Има диалог между Бачийски и другите кандидати. В другата партия ми се струва, че има повече лидерство и вземане на индивидуални решения. Няма как да бъда себе си, ако НФСБ и СЕК участват заедно.
Основната ми идея е, че искам да бъда чуван. Трябва да бъдем екип, в който да се чуваме и да обменяме идеи, да вземаме заедно решения.
– Не се ли притеснявате, че може да бъдете използван или да оберете някакви негативи около кампанията? Имате си авторитета, показал сте, какво можете, но местните избори са по-различни от европейските и тук всички се познават?
– Каузата на г-н Бачийски си заслужава и ще работя с него за осъществяването й. Един мой приятел беше определил Бургас като най-добрият град за живеене на мъртви хора, които дори не знаят, че са мъртви. Това е така, защото младите отиват в по-големите градове или бягат в чужбина, където има по-добри заплати. Всичко е добре направено в Бургас, всичко е прекрасно, но няма млади хората, които да творят добавена стойност.

Европейски избори 26 май 2019 г.

Кратка програма

Здравейте

Аз съм Христо Симеонов и имам амбицията да участвам като независим кандидат в изборите за членове на Европейския парламент, насрочени за 26 май 2019 г.

Своята бъдеща дейност като член на Европейския парламент свързвам с работа  в Комисията по култура и образование и Комисията за регионално развитие.

Като учител и администратор с почти 30 годишен стаж в образованието считам, че то е изключително важно за бъдещото развитие на Европейския съюз и света.

Живеем в епохата на „икономиката на знанието“, където знанието се е превърнало в основен ресурс, а иновациите ежедневно променят битието на човека. В конкуренцията на световните пазари успява само този, който владее знанието и притежава умението да го прилага.

Съгласно Договорите за ЕС образованието и професионалното обучение са от компетенциите на държавите-членки на ЕС и —        Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, единствено приемат поощрителни мерки, с изключение на всякаква хармонизация на законови и подзаконови разпоредби на държавите-членки.

„Съюзът допринася за развитието на качествено обучение чрез насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки и, ако е необходимо, чрез подпомагане и допълване на техните действия, като напълно зачита отговорностите на държавите-членки за съдържанието на учебния процес и организацията на образователните системи и тяхното културно и езиково разнообразие“ – пише в чл. 165 т.1 от Договора за функционирането на ЕС.

Предвид тези специфики и рамки, поставени от Договорите, смятам да насоча вниманието на Парламента, Комисията и Съвета към поставените цели, а именно:

„— насърчаване на мобилността на студенти и преподаватели, inter alia чрез стимулиране на академичното признаване на дипломи и срокове на обучение;

—  насърчаване на сътрудничеството между образователните институции;

—  развиване на обмена на информация и опит по проблеми, които са общи за образователните системи на държавите-членки;

— насърчаване на развитието на младежкия обмен и обмена на социално-образователни инструктори и насърчаване на участието на младите хора в демократичния живот на Европа;

—  насърчаване на развитието на дистанционното образование“.

Образованието е подсистема на обществото. То би трябвало да възпитава гражданите на Европа, но  преди всичко трябва да отговаря  на потребностите в икономиката и да подготвя кадрите обслужващи конкретна икономическа среда.

Какво се случва днес в рамките на Европейския съюз. Образованите и предприемчиви хора от периферията, в резултат на получената възможност да се придвижват свободно по територията на Съюза, потеглят към традиционно богатите, индустриално развити страни от Западна  и Централна Европа. Като резултат населението се концентрира в определени райони, в големите европейски градове, което води до претоварване на еко и социалните системи. Това поражда стрес, масови недоволства и условия за нарушаване на социалния мир, води до такива събития като Брекзит и протестите на жълтите жилетки.

В същото време обширни територии от периферията (Източна и Югоизточна Европа, Прибалтика) се обезлюдяват. Нарушава се демографският баланс, не се използват ефективно природните и човешките ресурси, създават се вътрешни опасности от нарастване на различията в качеството на живот и контрастите между богатството и бедността в рамките на ЕС.

Решението е в приемането на поощрителни мерки в сферата на образованието и професионалното обучение за осигуряване на балансирано развитие на регионите,  ефективно използване на човешкия потенциал, постигане на устойчиво развитие, интелигентен растеж и като следствие сигурност в ЕС.

За постигането на тази задача е необходимо дефинирането на нови приоритети:

 1. Въвеждане на по-добър механизъм за контрол и отчитане на резултатите, залагане на критерия добавена стойност при разработване на проектите, дефиниране на реални измерители, обратна връзка и оценка.
 2. ЕП да изиска от Комитета на регионите изготвяне на пътна карта на ресурсите в границите на ЕС, включваща не само природните ресурси и местните стопански системи, но и информация за човешкия потенциал, като население, образование, умения. (актуализиране на GIS). Ярък пример за потенциал са българските математици и физици, които се подготвят от добрите традиции на българското средно образование, носят медали от международни състезания  и продължават своето обучение и творчество в развитите страни на Европа. От това България не получава нито стотинка в своя БВП. Такъв потенциал са учениците ни завършващи езикови и професионални гимназии и насочващи се към държавите, които им осигуряват по-достойни заплати и качество на живот. ЕС вече има разработена „Нова Европейска програма за умения“, която очаква да бъде реализирана предвид предизвикателствата на епохата. Проблемът с обезлюдяването и неефективното използване на човешките таланти касае не само България , но и  голяма част от държавите – членки от Източна и Югоизточна Европа.
 1. Отделяне на средства за изграждане на научни центрове по места с модерен дизайн, създаване на програма за стимулиране на обмена на социално-образователни инструктори и преподаватели в тези центрове. Главна цел и задача на тези научни центрове да бъде разработването на иновации, които да стимулират икономическото развитие на съответния регион. Това би довело до повече работни места, до възвръщане на работната ръка по родните места до съживяване на регионите и в крайна сметка до повече сигурност и благоденствие в Европейския съюз като цяло. Създаване на европейски „силиконови долини“. Създаване на изнесени центрове за обучение по единни стандарти на граничари, митничари и специалисти по кибер сигурност. Тук е  мястото за включване на бизнеса, държавните структури и националните образователни системи  в реализацията на проектите.
 1. Стимулиране на развитието на „зелени“ технологии в изостаналите региони чрез изграждане на подходящата енергийна инфраструктура и модерна производствена среда за създаване на еко продукти, превръщането на тези територии в предпочитани за живот еко територии далеч от стреса в големите урбанизирани центрове. Тук е мястото за стимулиране на „синята“ икономика (морските ферми, въвеждане на технологиите за използване на морския вятър за производствени цели). Това ще мотивира образователните национални институти да разработят нови специалности, курсове за преквалификация, нови учебни програми за краткосрочни обучения насочени към ученето чрез правене и бързото създаване на нови бизнеси и на реални продукти.
 1. Поощряване на обмена на информация и опит в образованието и професионалното обучение по проблеми, които са общи за образователните системи на държавите-членки, както и програма за стимулиране въвеждането по места на добри практики, доказали своята ефективност. Разширяване на програма „Еразъм +“ с допълнителни проекти за стимулиране на научни разработки, продукт от работата на съвместни международни екипи, организиране на тематични научни конференции за представяне и оценка на проектите. Привличане на бизнеса към определянето на тематиката, което би довело до създаване на реален продукт с бърз успех на европейския и световния пазар.   
 1. Отделяне на средства за насърчаване на развитието на дистанционното образование, което ще доведе до намаляване на разходите за получаване на съответните знания и умения и ще направи достъпно образованието за хора, които не разполагат със средствата да получат това обучение извън своите населени места. Това ще доведе до повече справедливост и равнопоставеност на гражданите на ЕС.
 1. Отделяне на достатъчно средства за талантливи млади хора да получат високоефективно образование в трети страни, като получените стипендии бъдат обвързани с предварителни договори за работа за определен период в страна-членка на ЕС.

В заключение искам да завърша с моето предложение, което може да бъде изразено в следната формула на успеха и благоденствието на гражданите на ЕС:

Образование + развитие на регионите + интелигентен растеж = сигурност и благоденствие в ЕС

Благодаря!

 

 

Здравейте!

Аз съм Христо Симеонов от гр. Бургас и имам амбицията да се кандидатирам за член на Европейския парламент през май 2019 г.

Няколко са причините, които ме подтикнаха  да се включа в политиката.

На първо място е моята убеденост, че за България на днешния етап не съществува  друга позитивна алтернатива за постигане на благоденствие за гражданите й, освен възможността да бъде държава-член на Европейския съюз.

На второ място съм убеден, че в днешната епоха Европейският съюз е единствената федеративна структура, която в максимална степен, чрез своите органи на управление и своите институции защитава правата на всички хора, пребиваващи на нейната територия. Имаме шанса да сме част от най-голямата икономика в света с най-високо развити системи за социална защита. Това, че България все още изостава по пътя на постигане на високите стандарти и качество на живот в  развитите социални икономики, не дава основания да определим посоката, която сме поели като неправилна.

Третата причина е свързана с моята професия на учител по Философия и Свят и личност. В тази връзка бих желал да ви разкажа една показателна история. В час по философия, посветен на темата „Моята кариера“, ученик, на въпроса „Какъв искам да стана?“, отговори – Политик.  На последващия въпрос от моя страна – ‚“А защо политик?“, ученикът отговори: „Защото там са парите“.

И ето, ние доживяхме етапа в развитието на нашата политическа система, когато политиката се определя в обществото единствено и само с разпределянето на големите пари.

За мен политиката е изкуството на участие в управлението на държавните дела в името на общото благо.

На основание на образованието, което получих през годините в сферата на философията, икономиката и публичния мениджмънт имам  претенциите да познавам механизмите, благодарение на които едно общество би могло да постигне успех, изразяващ се в просперитета и благоденствието на своите членове.

Моето мото е: „Да живеят търсещите – хора рискуващи да не намерят!“. Намерението ми е да се опитам да върна фокуса в работата на Европейския парламент към щастието на човека – гражданин на Европейския съюз.

Благодаря!

За мен и моята личност

Здравейте,

 аз съм Христо Симеонов и имам амбицията да участвам в изборите за членове на Европейския парламент през май 2019 година.

С моята биография можете да се запознаете на моя личен блог – hristosimeonov.eu. Днес искам много накратко да ви запозная с основните моменти, повлияли формирането ми като личност.

Изключително важен период считам, че е петгодишното ми обучение във военизираното училище по морски и океански риболов – ССУМОР, град Бургас. Научих се да не се самосъжалявам, научих занаят- двигатели с вътрешно горене, шлосер, стругар, монтьор. Усвоих изкуството на управлението на хора във военизирана среда. Едногодишното пътуване с корабите ми показа, че за оцеляването в екстремни условия е важна работата в екип, независимо доколко разнопосочни могат да бъдат нашите духовни интереси.

Последващото ми едногодишно обучение във философския факултет на  Софийския университет ми показа, колко смело и безкомпромисно могат да бъдат отстоявани различни от общоприетите в тоталитарното комунистическо общество идеи. Беше времето на преименуването на нашите мюсюлмани, времето на „голямата екскурзия“, времето на първите прояви на неподчинение с действията на властта.

В последно време наблюдавам, че една част от хората, завършили образование в бившия Съветски съюз не споменават този факт. Аз, обаче, напротив искам да акцентирам, че продължаването на обучението ми във философски факултет на  Московския университет бе изключително интересно и важно за мен. Беше времето на „перестройката, гласността и демокрацията“. Станах свидетел на „вятъра на промяната“ в съзнанието на хората по света. Четяхме много за да открием къде е скрито „рационалното зърно“, което може да бъде основата на по-справедлив безопасен и благоденствен свят. Слушахме лекции на американски и западноевропейски професори, научихме се да се отнасяме критично към всяка подхвърлена идея и знание. Научихме се на основата на критичното и логично  мислене да постигаме истините за света, в който живеем. И разбира се бързам да отговоря, че не съм бил никога агент на КГБ нито пък на ДС. Не всеки завършил в Русия е агент на чужди разузнавания. Поне аз не съм. Но пък твърдя, че успях да се докосна до върховете на руската култура, до културите на още множество народи, които бяха част от тогавашния  съюз, както и до корупцията в съветската администрация.

Друг изключително важен момент от формирането на моя светоглед е времето прекарано в Холандия, където успях да се запозная с останалата част от света. Успях да стана стипендиант на МАТРА – фонд на Холандското правителство и да завърша специализация по Публичен мениджмънт в института по урбанизация в Ротердамския университет. Холандските преподаватели  ме научиха на тънкостите на доброто управление и организация. Уважението с което обикновените холандци се отнасяха към българската история и  традиции, към българската природа ме убедиха, че сме част от едно голямо европейско семейство на мир и разбирателство. Изключително благодарен съм на съдбата, че ме отведе в Холандия.

Важна част  от моето развитие е учителската ми дейност, а и по-късно работата ми на позицията заместник-директор в английската гимназия в Бургас. Овладях множество умения обучавайки се на изкуството на дебатирането, на  силата и възможностите на медиацията.

Днес бих желал да приложа всичките свои знания, умения и опит, въплъщавайки ги в нови идеи, които да защитя в един от основните органи на управление на Европейския съюз – Европейският парламент.

Защото да осъзнаеш , че в резултат на твоята дейност и усилия групи от хора са заживели по-добре и по-пълноценно, това е щастие.

Close Menu