Гласовете на истината

Инициативен комитет за издигането на кандидатурата на Христо Симеонов

Инициативният комитет

взе решение да издигне кандидатурата на Христо Симеонов за евродепутат, защото сме убедени, че той е човек, гражданин, професионалист с изключителни качества, които гарантират, че ще се справи с голямото предизвикателство да участва в творенето на политики за развитието на обединена Европа.

Христо Симеонов е учител в Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – гр.Бургас,  и вероятно непрекъснатият контакт с младите хора го прави загрижен за тяхното бъдеще. А тяхното бъдеще е в Европейския съюз.

Той е амбициозен, деен, изключително образован. Комбинацията от компетенциите му в областта на философията, психологията, икономиката и придобитият опит чрез учене през целия живот, чрез работа и дейности в различни държави го прави много ценен и подготвен за мястото в Европейския парламент.

Познаваме  Христо Симеонов като човек с активна гражданска позиция, като застъпник на правата на всеки член на обществото. Той работи винаги с голяма отдаденост и ефективност. Всяко начинание, което е инициирал, се е увенчавало с успех.

Смятаме, че в Европейския парламент трябва да работят точно такива хора като Христо Симеонов.С ясна визия за бъдещето, за нуждите от качествено образование и от  диференциран подход в регионалното развитие,за необходимостта от осъществяване на политики в името на   благоденствието на всеки един човек – осигуряване на правото на образование, труд и защита.

Неслучайно той формулира своето мото „Образование + развитие на регионите + интелигентен растеж = Сигурност в ЕС“. Това е абсолютно необходимо и важно за всеки гражданин не само на България, но и на Европа.

Христо Симеонов е спечелил уважението и симпатиите на ученици, колеги и родители.Неговата работа му носи голямо удовлетворение, но ние смятаме, че потенциалът му  има нужда от по-широки хоризонти. Затова призоваваме всички, които искат по-добро бъдеще за себе си и за  децата си в Европа, да гласуват за Христо Симеонов.

Мариана Ведричкова - учител по Български език и литература

Не зная дали Европейският парламент е щастливо място, но със сигурност трябва да е място за тези, които са орисани да изградят нова Европа на щастливите хора, „осъществяващи своите таланти, творящи блага и добавена стойност“. Неслучайно мотото на Христо Симеонов, кандидат за член на ЕП, е именно това. Той действително е един от орисаните да търсят себе си, да се откриват и осъществяват в мащаби, много по-широки от личния и професионалния свят , в който повечето от нас вместват себе си. Житейските пътувания на Христо Симеонов отдавна надхвърлят регионалните и националните граници на Бургас и България (дори тези на Европа!) и го отвеждат неколкократно до Обединеното кралство Великобритания (Англия) и до Ирландия, до Холандия и САЩ, до Франция и Белгия… Тези маршрути му дават възможност да се запознае задълбочено с образователната система в други страни като участник в международни проекти и ръководител на ученици, включени в тях. Именно там, в срещи и дискусии, той споделя идеите си и съизмерва качеството на знанията и уменията си с тези на своите европейски и американски партньори. За да се увери, че интересите му са доста по-многопосочни от онези, вече реализирани в работата му на заместник-директор и учител в АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас: от философия до публичен мениджмънт в икономическата, социалната и политическата сфера, от медиация и управление на конфликти в училищна среда до дебатиране и ораторско изкуство… За да се убеди, че натрупаният опит се нуждае от нова проекция - защото пътуването към себе си Христо Симеонов разбира като споделен опит с другите. Любим учител, умеещ да събуди интереса на своите възпитаници с иновативните си методи на преподаване в учебните часове, но и да ги мотивира с креативността си за извънучилищни дейности. Администратор с доказани организационни качества, но и опитен медиатор, подпомагащ взаимодействието между ученици, родители, учители и ръководство на училището, толерантен и етичен колега, който никога няма да предаде доверието ти… Христо Симеонов може и трябва да сподели своето лично и професионално пътуване с нас като българи и европейци. Зная, че той е човек, за когото бъдещето на ЕС е лична кауза и на нея ще се посвети с ума и сърцето си. Уверена съм, че той е човек, за когото европейските ценности не са просто морална парадигма, а нравствена мяра.
Джулс Чан - стажант от Китай

Дора Димитрова - учител по География и икономика, История и Свят и личност

С г-н Христо Симеонов сме колеги от 2004 година. Един много амбициозен, високо ерудиран, организиран и коректен човек. Винаги готов да помогне било със съвет, било с конкретни действия. С богат житейски опит, изграден устойчив мироглед, не се поддава на случайни обстоятелства, а с трезв анализ взима адекватни решения в сложни и стресови ситуации. Възхищавам се на подхода му към учениците и умението да ги накара да мислят и дебатират. Неслучайно негови ученици спечелиха национални награди за дебатиране. Изграден професионалист в областта, в която работи. Г-н Симеонов е човек, достоен да му се гласува доверие. Дора Димитрова – учител по География и икономика, История, Свят и личност

Дима Желязкова - психолог-медиатор

Close Menu